فروش گچ حرارتی و گچ حرارتی جوشکاری

بالن صنعت پخش کننده گچ حرارتی که از بدنه فلزی میباشد که این بدنه به استحکام گچ و جلوگیری از ریختن گچ میباشد که در درجه حرارت 100 و 150 و 200 درجه میباشد بالن صنعت پخش کننده گچ حرارتی و گچ حرارتی جوشکاری و شمع حرارتی وشمع حرارتی جوشکاری با قیمت مناسب می باشد

ایمان رستمی

کردستان > بابارشانی

۰۲۱۶۶۷۵۲۴۹۹ - ۰۲۱۶۶۷۵۵۲۶۶ - ۰۲۱۶۶۷۵۷۰۸۶ - ۰۲۱۶۶۷۵۷۰۸۷

فکس: ۰۲۱۶۶۷۵۵۲۶۶

Email

آدرس: خیابن امام خمینی نرسیده به حسن اباد روبه روی مسجد مجد پاساژ نوایی پ 19

تعداد بازدید: ۱۳۵۰

به روز رسانی: امروز ۰۲:۴۶

شناسه آگهی: ۱۲۳۵۷۲۶